blocked divider
waterbouwkundige werken

KADEMUREN / KADECONSTRUCITE

KADECONSTRUCTIES

Kadeconstructies en -muren zorgen voor een goede scheiding tussen land en water.
Een kademuur is een grond- en waterkerende constructie, die weinig ruimte inneemt ten opzichte van een scheiding door taluds. Door de beperkte benodigde ruimte kan een schip dichtbij de wal komen om te laden of lossen of kan in krappe situaties (binnenstad) een optimaal doorstroomprofiel en waterberging voor de watergang worden behaald.
De belastingen die op een kade werken zijn hoofdzakelijk verschillen in grond- en waterdruk aan beide zijden van de kade, door hoogteverschil in de grondniveaus en waterstanden en de aanwezigheid van maaiveldbelastingen. Ook andere belastingen, zoals bolderkrachten/troskrachten of aanvaarbelastingen kunnen een kade belasten.

Kadeconstructies zijn op hoofdlijnen te onderscheiden in de volgende categorieën:

Damwandconstructie
De meest voorkomende kadeconstructie / kademuur is de  damwandconstructie.
Bij hoge belastingen op een kade kan het zijn dat een damwandscherm niet de optimale constructie vormt. De damwandconstructie wordt in dat geval regelmatig uitgevoerd in combinatie met stalen buispalen of balken. Zo’n constructie heet een combiwand.
Om de damwandconstructie te ontlasten kan ook een ontlastvloer worden toegepast.
De damwandconstructie kan worden afgewerkt met een stalen afdekplaat, een deksloof van beton eventueel te combineren met een betonnen voorhangconstructie, welke een uiterlijk van metselwerk of basalt gegeven kan worden.
Om vervormingen of de hoeveelheid staal en inheidiepte van de damwandconstructie te beperken kan de damwandconstructie verankerd worden.
Bij een beperkte beschikbare ruimte voor een verankeringsconstructie kan ook worden gekozen voor een kistdam. Een kistdam bestaat uit twee damwandconstructies achter elkaar, die onderling gekoppeld zijn. Hiertussen bevindt zich een grondmassief, wat ervoor zorgt dat de constructie meer stabiliteit genereert dan een enkele, vrijstaande damwandconstructie.

Overbouwd talud
Een kadeconstructie kan ook worden gevormd door een platform boven een stabiel talud te realiseren. Dit bestaat uit een vloer op funderingspalen, welke vanaf het land tot boven het water doorloopt. Hierdoor kan een schip vanaf de vloer geladen en gelost worden met een beperkte vlucht voor het laad- en losmaterieel.

Betonnen kademuur
Kademuren kunnen eveneens worden vervaardigd van beton. Dit kan onder andere door middel van caissons, gewichtsmuren of een L-vormige constructie op palen. Afhankelijk van diverse omstandigheden ter plaatse wordt de juiste constructie gekozen. Betonnen kademuren worden vaak onderheid door middel van schoorpalen om de horizontale krachten in de bodem af te kunnen dragen. Voor kadeconstructies wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van een combinatie van betonconstructie met een damwandconstructie.

Bekijk onze projecten
Contact opnemen

Verankering
Een kadeconstructie kan worden voorzien van een verankeringsconstructie kan worden gerealiseerd door het gebruik van legankers (traditioneel anker), klapankers, groutankers, ankerpalen, geogrids of een paaljuk met schoorpalen.

Kraanbaan
Naast de kadeconstructie behoort het aanbrengen van kraanbaanconstructies eveneens tot de mogelijkheden. Deze kraanbaanconstructies kunnen deels of geheel worden geïntegreerd in het totaal ontwerp van een kade.

Renovatie kademuren
Een specialisme is de renovatie van (historische) kadeconstructies. Gebr. De Koning kan de conditie van de kademuur vaststellen, de kosten inschatten en indien noodzakelijk de kademuur aanpassen of vervangen.

Ervaring
Zowel op het gebied van zwaar heiwerk, het aanbrengen van damwandconstructies, als betonconstructies heeft Gebr. de Koning een ruime ervaring en een indrukwekkende referentielijst opgebouwd betreffende de aanleg van beschoeiingsconstructies met een hoge levensduur, kademuren langs de rivieren en kanalen en zeekades. Wij kunnen u vanuit deze ervaring in een adviserende rol van dienst zijn bij ontwerp, het opstellen van werkmethoden alsook de praktische uitvoering. Zowel voor werkzaamheden vanaf het water als op het land beschikt Gebr. de Koning over het meest geavanceerde materieel om kadeconstructies tot stand te brengen.

Ontwerp kadeconstructies
Gebr. de Koning heeft alles onder één dak om een project succesvol te realiseren. Er wordt voor gezorgd dat de uitvoering naadloos aansluit op het ontwerp. Gebr. de Koning kan samen met De Koning Constructies de opdrachtgever volledig van dienst zijn.

Waterbouwkundige projecten

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

De 7 krachten van De Koning: ontdek én benut onze specialiteiten

Het succes van Gebr. De Koning is gebaseerd op 7 krachtige pijlers, waaronder waterbouwkundige werken. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, zijn we als geen ander thuis. Hieronder kunt u meer informatie lezen en bekijken over de overige zes krachten van De Koning: