Gebr. de Koning B.V. heeft opdracht gekregen om in onderaanneming van GMB Civiel voor het project Wind Farm Krammer, de volgende werkzaamheden uit te voeren;
Het realiseren van funderingswerk t.b.v. 34 windmolens, dit bestaat in hoofdlijnen uit het leveren, aanbrengen en koppensnellen van ruim 1300 betonpalen inclusief heitoezicht en akoestisch doormeten. Tevens ruim 2000 ton definitief stalen damwand met ca. 1,5 kilometer aan stalen deksloof en het voorzien in diverse hulpconstructies.

Gezien de projectlocatie waar drie ‘Natura-2000 gebieden’ kruisen, men rekening dient te houden met broed- en stormseizoen én de nodige logistieke uitdagingen met zich meebrengt, is dit voor ons een complex maar zeker passend werk.

Update: Ondertussen is al het damwand aangebracht en zijn reeds 950 betonpalen geheid.

Bekijk hier alvast een voorproefje van het windpark.