Op 4 april heeft de gemeente Dordrecht Gebr. De Koning officieel als winnaar geselecteerd voor de aanbesteding Kadeconstructie Wervenpark Dordrecht. De huidige kadeconstructie dient vervangen te worden door een gewapende grondconstructie met een facing van rammed earth. De start bouw van de Oostkade staat gepland voor 2 september 2019 en wordt naar verwachting begin november 2019 opgeleverd. Hierna starten de werkzaamheden van de Westkade.  

Wervenpark

De projectlocatie ligt langs de Beneden Merwede en betreft het voormalige terrein van een scheepswerf. Dit terrein krijgt voor een deel een nieuwe functie als getijdenpark, het Wervenpark. De huidige kadeconstructie van het getijdenpark bestaat uit damwand, maar voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Omdat het Wervenpark voorzien dient te worden van natuurlijkvriendelijke kades, is ervoor gekozen de huidige kadeconstructie te vervangen voor een gewapende grondconstructie met een facing van rammed earth. Dit is een innovatie die nog niet eerder op een project als dit is toegepast.  

Bouwteam

Gezien de complexiteit van het vraagstuk en de strakke planning van het project is gekozen voor een samenwerking in bouwteam. Naast Gebr. De Koning en Ingenieursbureau Drechtsteden is ook Urban Deltas aangesloten bij het bouwteam. Urban Deltas is een joint venture tussen Gebr. De Koning en Urban Green en richt zich op het vergroenen van stedelijk gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit vanuit drijvende structuren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de kennis van Netics, gespecialiseerd in het bouwen met baggerspecie.