Verankering - Gebr. de Koning
blocked divider

verankering

Gebr. de Koning is specialist in verankering

VERANKERING

Bij een grondkerende– of  kadeconstructie met een grote kerende hoogte, komen grote krachten vrij. Wanneer een dergelijke constructie deze krachten niet zelfstandig kan opvangen, kan er gebruik worden gemaakt van stempeling of verankering. Een verankering biedt als belangrijkste voordeel ten opzichte van een afstempeling dat de bouwkuip obstakelvrij blijft. Wel is een vereiste dat er voldoende ruimte aan de buitenzijde is van de damwand om de ankers te kunnen installeren.

Ankersystemen
Er zijn verschillende ankersystemen op de markt. Elk met zijn voor- of nadelen. Op basis van bijvoorbeeld de belasting door kerende hoogte, de aanwezige bebouwing, de maximale zetting en de maaiveldbelasting, wordt het juiste type anker bepaald. Daarnaast zijn er definitieve ankersystemen en systemen die kunnen worden verwijderd. Er zijn relatief eenvoudige horizontale legankers, getrilde ankers en de geboorde ankers, al dan niet grondverwijderend aangebracht. Wij adviseren u graag welk systeem het meest geschikt is voor uw situatie.

Klapankers
Het klapanker wordt de grond in getrild. Voor het aanbrengen wordt het anker eerst gemonteerd aan de bijbehorende ankerstang. Wanneer de gewenste diepte is bereikt, wordt aan de ankerstang getrokken en klapt het anker uit. De installatie zorgt voor minimale verstoring van de ondergrond. Ander voordeel is dat het anker direct kan worden afgespannen. Er hoeft niet te worden gewacht tot het grout is uitgehard. Door middel van meten wordt de ankercapaciteit vastgesteld.

Schroefverankering
Schroefankers worden in de grond gedraaid door middel van een roterende machine. Met behulp van een bolkopbout en een wartel kan het anker bevestigd en afgespannen worden aan de constructie.

Legankers
Bij geringe kerende hoogte en/of lage belasting kan mogelijk worden volstaan met een stalen damwand zonder verankering. Neemt deze hoogte c.q. belasting toe, dan kan wellicht een horizontaal ankerscherm, of te wel legankers, uitkomst bieden. Voorwaarde hierbij is echter wel voldoende beschikbare ruimte om het ankerscherm buiten de invloedszone van de damwand te kunnen installeren. Deze oplossing is relatief goedkoop en eenvoudig te verwijderen.

Groutankers
Wanneer er sprake is van een grote kerende hoogte c.q. belasting, dan wordt de damwand verankerd met groutankers. Om de ankerstangen te bevestigen aan de damwand, en de kracht te verdelen, wordt de damwand meestal voorzien van een horizontale gording constructie. Er zijn een groot aantal varianten groutankers, al dan niet met verwijderbare stangen/strengen. Voor het verankeren van bouwputwanden met behulp van groutankers werken wij met vaste partners voor het boren hiervan.

MV-palen
Wanneer de ankerkrachten zeer groot worden, zoals bij kademuurconstructies met een grote kerende hoogte, worden zogenaamde MV-palen aangebracht. Dit zijn palen met een zeer grote trekcapaciteit, die zowel verticaal als onder een schoorstand worden toegepast. Het zijn in principe stalen H-balken die trillend of heiend worden aangebracht. Tijdens het aanbrengen wordt voortdurend, door middel van lansen aan de punt van de paal, grout geïnjecteerd. Dit zorgt na verharding voor een grote schachtwrijving en daarmee verankering in de bodem.

Verticale grout-ankers
Op basis van de resonantietechniek heeft Gebr. de Koning een techniek ontwikkeld waarmee eenvoudig en snel verticaal trekankersystemen kunnen worden aangebracht. Deze GEWI-verankeringen worden gemaakt door met de resonantietechniek een buis op diepte te brengen. Via de buis wordt een stalen staaf geplaatst, waarna onder druk grout wordt geïnjecteerd. Tijdens het injecteren wordt de buis verwijderd. Door middel van meetgegevens krijgt de opdrachtgever zekerheid wat betreft de ankercapaciteit.
De verankering kan tot op grote diepte worden aangebracht.

Weten wat de voor u meest passende oplossing is?
Neem dan contact met ons op.

Bekijk onze projecten
Contact opnemen
  • Verankering - Gebr. de Koning
  • Verankering - Gebr. de Koning
  • Verankering - Gebr. de Koning
  • Verankering - Gebr. de Koning
  • Verankering - Gebr. de Koning
  • Verankering - Gebr. de Koning

Direct contact

Stel een vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Koning projecten

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.