Project Description

Ontwikkeling Volkerhaven – Sliedrecht

Kadeconstructie en baggeren

ROM-d

Opdrachtgever

ROM-D

Hoofdaannemer

Combinatie Gebr. De Koning – van den Herik

waterbouwkundige werken

Project omschrijving

Foto album

Het Plaatje is gelegen in Sliedrecht, tussen de Molendijk en de Merwede en voorzien van een insteekhaven. Het terrein wordt in samenwerking met enkele grote Sliedrechtse bedrijven herontwikkeld en geschikt gemaakt voor hoogwaardige maritieme bedrijvigheid.

De herontwikkeling behelst een viertal onderdelen. De haven wordt op diepte gebracht, een nieuwe kademuur wordt aangebracht, er wordt voorzien in een geschikte ontsluiting van het terrein en het terrein wordt op hoogte gebracht.

Vanwege de centrale ligging aan de Merwede tussen Rotterdam en Gorinchem is Het Plaatje een uitstekende locatie voor hoogwaardige maritieme dienstverlening, specifiek gericht op de moderne binnenvaart.

De aanpak van Gebr. De Koning
Samen met onze combinant Van den Herik uit Sliedrecht is het project voortvarend aangepakt. Er is een nieuwe verankerde kadeconstructie aangebracht en de haven wordt uitgebaggerd. Er is een nieuwe geschikte ontsluiting van het terrein gerealiseerd en het terrein is op hoogte gebracht.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • kademuur gereed 1024x768 1
  • aanbrengen kademuur
  • aanbrengen kade aan de westzijde
  • aanbrengen damwand kademuur oostzijde
  • situatie bij aanvang werkzaamheden
  • opschonen van het terrein

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten