Project Description

Header Lijnbaan 1920x650
blocked divider

Vervanging kademuur Lijnbaan Den Haag

Bouwputloze, trillingsvrije uitvoeringsmethode

logo den haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

logo urban innovation

Hoofdaannemer

Urban Innovation (Gebr. De Koning/Van Gelder)

ontwerp
civiele betonwerken
materieel

Project omschrijving

Foto album

Het primaire doel van dit project is het vervangen van de bestaande kademuur met het behoud van de bomen. De afname in restlevensduur van de bomen door beschadiging van takken en de wortels zijn met de toegepaste methode geminimaliseerd.
Het secundaire doel van het project is om een innovatieve methode te testen welke is ontwikkeld en aangeboden door Urban Innovations (samenwerking van Gebr. de Koning en Van Gelder).

Er is een innovatief samenwerkingsmodel toegepast, welke is gedoopt tot Bouwteam 3.0. Een bouwteamvorm waarbij op basis van gezamenlijke input, met oog op de projectdoelen, een samenwerkingscontract is opgesteld. Het uitgangspunt is dat de kennis wordt gedeeld, gezamenlijk de risico’s worden ingeschat, de maatregelen vorm worden gegeven en het ontwerp opgesteld. In het bouwteam worden de taken verdeeld op basis van invloed; wie heeft het meeste invloed op de uitkomst. Daarbij loopt het bouwteam door tot in de realisatiefase, waarbij onvoorziene zaken worden opgepakt door het in takt zijnde team.

De oplossing
De nieuwe kademuur wordt gevormd door buispalen die in een rij staan. De buispalen zijn geïnstalleerd d.m.v. een boortechniek die baksteen, houten vloeren en palen kan doorboren; de Gyropress techniek van partner Giken. Door deze bouwmethode is er sprake van minimaal ruimtegebruik waardoor boomwortels, kabels en leidingen minimaal raakvlak met de nieuwe constructie hebben.

De constructie is afgewerkt met bekledingselementen van metselwerk, ook wel hangschorten genaamd.

Tijdens de werkzaamheden werd constant de kade gemonitord met een XYZ-meting en omliggende panden met diverse trillingsmeters. Deze meting werd verricht door Quattro-expertise.

Bijzonderheden
Het betreft een innovatieve methode, zowel op product- als procesgebied. Er is sociale innovatie toegepast, in de vorm van bouwteam 3.0, om de nieuwe methode gezamenlijk te toetsen op werking.

In deze video lichten wij het project toe.

  • Vervanging Kademuur Lijnbaan Den Haag 1
  • Vervanging Kademuur Lijnbaan Den Haag 5
  • Vervanging Kademuur Lijnbaan Den Haag 6
  • Vervanging Kademuur Lijnbaan Den Haag 7