Project Description

Banner verbreding Julianakanaal 1920x650 1
blocked divider

Verbreding Julianakanaal Haven Stein

Damwandkuip

logo boskalis vierkant

Opdrachtgever

Boskalis Nederland B.V.

logo website De Koning

Onderaannemer

Gebr. De Koning

grondkerende constructies
waterbouwkundige werken
materieel

Project omschrijving

Foto album

Gebr. De Koning is in opdracht van Boskalis Nederland B.V. betrokken bij de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van haven Stein.

Het Julianakanaal is een watergang, welke is gerealiseerd door het heuvellandschap van Limburg. Dit bestaat op hoofdlijnen uit delen van heuvels waar het kanaal uitgegraven is en delen tussen de heuvels waar een aanvulling is aangebracht. Hierdoor is een kanaalgang met verschil in bodemopbouw tot stand gekomen, waarbij meerdere grondsoorten zijn gebruikt voor de aanvulling tegen bestaande heuvels aan. Het grondwaterpeil ligt enkele meters onder de kanaalbodem, waardoor het kanaal bij (grote) lekkages kan leeglopen en ook de omgeving kan verweken of vernatten. Om waterdichtheid/remming te bewerken is in het verleden een grote hoeveelheid klei op de bodem aangebracht, wat is bezonken en de poriën van het grind, zand en andere grondsoorten heeft gevuld tot een waterremmende laag.

Aanpak
Gebr. De Koning heeft in samenwerking met Boskalis Nederland B.V. het kanaal verbreedt en heeft dit gerealiseerd met behulp van het zetten van twee tijdelijke damwandkuipen langs de oostelijke zijde van het kanaal. Allereerst is de meest zuidelijke damwandkuip aangebracht, deze had een afmeting van ca. 180 x 30 meter. Het damwandscherm is aangebracht doormiddel van een draadkraan vanaf de bestaande oever, welke later is ontgraven.
De damwandplanken zijn gedeeltelijk via een ponton en gedeeltelijk per as aangevoerd. De aanvoer per as is gebeurd via de haven van Stein, waar de damwandplanken overgeladen zijn op het ponton om vervolgens via het water naar de juiste locatie vervoerd te worden. Vanaf de zuidzijde is gestart met het plaatsen van de stalen schoren en stempels.

Boskalis heeft vervolgens de damwandkuip droog gepompt en de werkzaamheden verricht voor het verbreden van het Julianakanaal. Hierna kon de damwandkuip vol gepompt worden waarna de damwandkuip is gedemonteerd en verplaatst naar het noorden. Het verwijderen van de stempelconstructie en het trekken van de damwandplanken zijn uitgevoerd vanaf een ponton.

Nadat de zuidelijke kuip gereed is is er gestart worden bij de noordelijk kuip.

Bijzonderheden
Om aanvaringen te voorkomen zijn er buispalen geplaatst langs de voor en achterzijde van de damwandkuip. Ook is er verlichting en een aanvaarbeveiliging aangebracht. Om de waterdichtheid van de bodem te waarborgen waar de damwandplanken de bodem penetreren is er ter plaatse van de tijdelijke buispalen  klei rug aangebracht. Hierdoor zal na het trekken van de buispalen de extra klei de dichtheid waarborgen.

Meer informatie?
Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project? Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • 2. Damwandkuip verbreding Julianakanaal Stein
  • 3. Damwandkuip verbreding Julianakanaal Stein
  • 4. Damwandkuip verbreding Julianakanaal Stein
  • 5. Damwandkuip verbreding Julianakanaal Stein