Project Description

Banner 1920x650 Grafkelder Delft
blocked divider

Uitbreiding Koninklijke grafkelders Delft

Fundering-, beton- en grondwerk

protestante gemeente delft.png

Opdrachtgever

Protestantse Gemeente Delft

logo website De Koning

Bouwteam

Gebr. De Koning

grondkerende constructies
funderingswerken
materieel

Project omschrijving

Foto album

Bijzonder trots en vereerd is Gebr. De Koning dat we als bouwteamspecialist gevraagd zijn voor het funderings-, beton,- en grondwerk alsmede de afbouw voor de uitbreiding van de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk te Delft. Samen met Directievoerder Van Hoogevest Architecten, Constructiebureau De Prouw en aannemer Den Hoed voor de restauratiewerkzaamheden.

Na het uitnemen van de grafzerken is er een uitvoerig archeologisch onderzoek uitgevoerd door ADC in samenwerking met de gemeente Delft, waarna een ondergronds stempelraam is uitgevoerd door VSF en Gebr. De Koning uit Papendrecht. In december 2021 is gestart met de verdere ontgraving, waarbij de vorm van de nieuwe koninklijke grafkelder zichtbaar wordt. Tijdens de uitvoering wordt er continu gemonitord op verplaatsing en trillingen om mogelijke schade aan het praalgraf van Willem van Oranje en de bestaande grafkelders te voorkomen. Na de ontgraving wordt de nieuwe kelder gebouwd, waarna de grafzerken weer op de oorspronkelijke locatie worden herplaatst en de kerkruimte bouwkundig wordt afgewerkt door restauratieaannemer Den Hoed.

Bij de realisatie van dit project komen alle gradaties van onze verworven expertises voor 100% tot hun recht. Te denken valt hierbij o.a. aan omgevingsmanagement, het omgaan met archeologische vondsten, inzet elektrisch materieel, beheersing van geluids- en trillingshinder en het werken in een kwetsbare omgeving. Ook de kerk blijft open voor bezoekers en kunnen bezoekers meekijken door speciale kijkgaten welke in de houten ombouw zijn gemaakt om te voorkomen dat de Nieuwe Kerk onder het stof en gruis zou komen.

De maximale capaciteit van de grafkelder van de Nieuwe Kerk van Delft is vrijwel volledig bereikt. De uitbreiding van de Koninklijke grafkelder houdt in dat er een nieuwe kelder aangebracht wordt in de zuidelijke kooromgang van de kerk. De grafkelder wordt verbonden aan de bestaande voorhal (daterend uit 1925) van de huidige Koninklijke grafkelder. Daarnaast krijgt de grafkelder een nieuwe secundaire ingang aan de buitenzijde van de kerk, hiermee wordt een directe toegang naar de grafkelder gecreëerd. In de uitbreiding van de grafkelder wordt ruimte gecreëerd voor ruim twintig bijzettingen. (bron: www.koninklijkhuis.nl)

Werkzaamheden
Het onderdeel van Gebr. De Koning B.V. bestaat uit de volgende onderdelen:
• Inrichten Werkterrein.
• Toepassen grondverbetering.
• Aanbrengen groutstempel ( door o.a. GDK en VSF)
• Ontgraven bijgebouw en bouwkuip tot bovenkant groutstempel.
• Aanbrengen zandlaag en werkvloer.
• Aanbrengen in het werk gestorte betonnen kelder.
• Slopen van wand naar bijgebouw en naar bestaande kelder.
• Realiseren aansluiting naar bestaande kelder.

Meer informatie?
Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project? Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • RHU 4861
  • IMG 20220401 145304
  • 20220308 110658 1
  • 20220131 130122