Project Description

Treinhalte en onderdoorgang – Waddinxveen Triangel

Het ontwerpen en realiseren van een nieuwe halte en spooronderdoorgang

ProRail

Opdrachtgever

ProRail

Gebr. de Koning

Hoofdaannemer

Gebr de Koning

civiele betonwerken
ontwerp

Project omschrijving

Foto album

Het project omvat de realisatie van een nieuwe halte en spooronderdoorgang voor fietsers en voetgangers, om de nieuwe woonwijk Triangel in Waddinxveen te ontsluiten en te verbinden. Gebr. de Koning heeft als hoofdaannemer het ontwerp en realisatie van de halte en onderdoorgang uitgevoerd.

Tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe woonwijk Triangel, is deze nieuwe halte en onderdoorgang gerealiseerd. De nieuwe halte vormt het 3de station in Waddinxveen waarmee een optimaal gebruik van het openbaar vervoer wordt bereikt. De nieuwe onderdoorgang, die onder de nieuwe halte is gerealiseerd, zorgt voor een verbinding tussen industrieterrein Coenecoop en achterliggende woonwijken met de nieuwe woonwijk Triangel. Zo kunnen inwoners aan de oostzijde van Waddinxveen ook gebruik maken van de nieuwe halte.

De spoorbaan en de nieuwe halte zijn gefundeerd op een palenmatras. Op deze wijze worden ongelijke zettingen tussen perron en spoorbaan voorkomen, iets wat in het veengebied van Waddinxveen aan de orde van de dag is. De spoorkruising bestaat uit een betonnen kokerconstructie, waarvan in eerste instantie alleen het spoordek is geplaatst in een buitendienststelling van het spoor. Vervolgens zijn aan de onderzijde de vloer en wanden van de spoorkruising gebouwd. De toeritten bestaan uit achterover hellende wanden om een ruimtelijker beeld te creëren. Aan de westzijde van de spoorbaan is de toerit middels een grondtalud geïntegreerd met het stationsplein.

Onze werkzaamheden

Eind 2016 is gestart met de bouw van de bouwkuipen van de oostelijke en westelijke toerit. In die bouwkuipen, met bodeminjectie als horizontale waterafsluiting, zijn vervolgens in het eerste en tweede kwartaal van 2017 de toeritten gerealiseerd.
Naast de oostelijke toerit is op een ondersteuningsconstructie het spoordek voorgebouwd.
In een 3-weekse buitendienststelling in juli 2017, is het palenmatras van de spoorbaan en de halte gerealiseerd. Tevens is in diezelfde periode de spoorkruising gerealiseerd, middels een tijdelijke bouwkuip door het spoor en het spoordek tijdelijk opgelegd op de tijdelijke damwanden van de bouwkuip.
Na de buitendienststelling is de betonconstructie van de spoorkruising verder afgemaakt, waarbij de wanden met zelfverdichtend beton zijn gerealiseerd.
Nadat de onderdoorgang afgerond was, is de afbouw van de halte en onderdoorgang gestart, bestaande uit infra/straatwerk, hekwerk, openbare verlichting, technische installatie op het perron en divers perronmeubilair.
Begin februari 2018 is de nieuwe halte en onderdoorgang in gebruik genomen.

Bijzonderheden

Om verschilzetting tussen spoorbaan en perron te voorkomen is zowel de spoorbaan als het perron op een palenmatras gefundeerd. Deze unieke constructie komt niet vaak voor in Nederland.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • Aanbrengen bouwkuipen en bodeminjectie
  • Realisatie toerit west
  • Aanbrengen injectieslangen tbv bodeminjectie
  • Realisatie toerit oost + voorbouwlocatie spoordek
  • Realisatie toerit oost
  • Buitendienststelling; aanbrengen damwand spoorkruising

Alle afbeeldingen op deze pagina zijn gemaakt door Gerrit Serné

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten