Project Description

Banner Station Gouda zettingsplaat 1950x650 1
blocked divider

Station Gouda

Aanbrengen zettingsvrije plaat

ProRail

Opdrachtgever

ProRail B.V.

logo website De Koning

Aannemer

Gebr. De Koning

civiele betonwerken
materieel

Project omschrijving

Foto album

Het project “Gouda, Zettingsvrije plaat” omvat in hoofdlijnen de werkzaamheden voor het realiseren van een zettingsvrije plaat ten oosten van Station Gouda.
De zettingsvrije plaat heeft een aantal functies. Zo fungeert de constructie als ontsporingsconstructie voor de trein en beschermt deze de achterliggende te realiseren fietsenstalling.

Aanpak
De zettingsvrije plaat is in verschillende fasen gerealiseerd, waarbij treinvrijeperiodes (TVP’s) benodigd waren. Eerst zijn alle kabels en leidingen inzichtelijk gemaakt en tijdelijk in mantelbuizen gelegd. Vervolgens zijn de funderingspalen trillingsvrij gerealiseerd. De betonconstructie is middels prefab betonnen onderdelen en in het werk gestort beton gerealiseerd. De (gedeeltelijk nieuwe) portalen zijn op de betonconstructie geplaatst en alle kabels en leidingen zijn in de kabelgootsparing van de zettingsvrije plaat gelegd. Daarnaast zijn er een tweetal portalen op gefundeerd en is in de constructie een kabelgoot gerealiseerd waarin alle spoorse K&L te liggen.

Bijzonderheden
Als tijdens de bouw het spoor in dienst was, diende er te allen tijde een fysieke afscheiding tussen het werk en de trein aanwezig te zijn.

Meer informatie?
Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project? Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • 2. Station Gouda Zettingsplaat
  • 3. Station Gouda Zettingsplaat
  • 4. Station Gouda Zettingsplaat
  • 5. Station Gouda Zettingsplaat
  • 6. Station Gouda Zettingsplaat

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.