Project Description

Banner 1920x650 Heerlen DEF
blocked divider

Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf

Vernieuwen en aanpassen kunstwerken

ProRail

Opdrachtgever

ProRail / Provincie Limburg

logo website De Koning

Onderaannemer

Gebr. De Koning

ontwerp
civiele betonwerken
materieel

Project omschrijving

Foto album

ProRail en de Provincie Limburg hebben aan Swietelsky opdracht gegeven om op het baanvak van Heerlen naar Landgraaf het spoor te verdubbelen. Als gevolg van de uitbreiding van het bestaande enkele spoor waren er diverse kunstwerken die aangepast / vernieuwd dienden te worden. Voor het aanpassen / vernieuwen van de kunstwerken heeft Swietelsky Gebr. De Koning opdracht gegeven dit civieltechnisch werk uit te voeren. Het ontwerptraject is begeleid door Antea Group. In totaal gaat het voor Gebr. De Koning om een tweetal kunstwerken die aangepast en uitgebreid, en een tweetal kunstwerken welke compleet vernieuwd dienden te worden. De werkzaamheden vonden plaats op maar liefst vier verschillende bouwlocaties. Swietelsky heeft ons eveneens ingeschakeld voor het ontwerp en aanbrengen van tijdelijk spoorbelast damwand ter plaatse van een van de kunstwerken.

Tijdens de voorbereidingen van het project was Gebr. De Koning verantwoordelijk voor het berekenen en tekenen van de bekisting en ondersteuning van de vier betonnen kunstwerken. Het project bestond uit de volgende werkzaamheden:

Locatie 1: Nieuwbouw Onderdoorgang Kissel
– Compleet voorbouwen onderdoorgang naast het spoor
– Slopen bestaande onderdoorgang
– Inrijden nieuwe onderdoorgang
– Aanbrengen keerwanden, stalen loopbordessen en metselwerk

Locatie 2: Uitbreiding Spoorviaduct Euregioweg
– Plaatselijk slopen ballast-kabelkokerwanden
– Het loszagen en demonteren bestaande randelementen
– Uitbreiden en realiseren landhoofden
– Realiseren brugdek bestaande uit prefab voorgespannen liggers met in het werk gestorte druklaag
– Hergebruik bestaande randelementen

Locatie 3: Uitbreiding Spoorviaduct Melcherstraat
– Plaatselijk slopen randelementen
– Realisaren brugdek, bestaande uit prefab voorgespannen liggers met in het werk gestorte druklaag
– Realiseren nieuw randelement in het werk

Locatie 4: Nieuwbouw Onderdoorgang Spoorstraat
– Compleet voorbouwen onderdoorgang naast het spoor
– Slopen bestaande onderdoorgang
– Inrijden nieuwe onderdoorgang
– Aanbrengen keerwanden, stalen loopbordessen en metselwerk

Bijzonderheden
Circulariteit stond hoog in het vaandel. Waar mogelijk werd hergebruik toegepast van diverse betonnen en stalen onderdelen.
Tijdens de uitbreiding van het kunstwerk Euregioweg bleef het spoor in dienst. Hiervoor heeft Gebr. De Koning een tijdelijk spoorbelaste hulpconstructie ontworpen en gerealiseerd.
Het project kent de langste buitendienststelling op het spoor van 2022. In maar liefst 9 weken tijd is het spoor verdubbeld en werden er twee voorgebouwde onderdoorgangen op de plek gereden.

TimeLapse inrijden viaducten spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf – YouTube

Meer informatie?
Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project? Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • 1. Heerlen spoorviaduct spooronderdoorgang
  • 2. Heerlen spoorviaduct spooronderdoorgang
  • 3. Heerlen spoorviaduct spooronderdoorgang