Project Description

1920x650 Veerstoep Bergambacht
blocked divider

Optimalisatie Veerstoep Bergambacht

Verplaatsen veerhaven en verbeteren oeverconstructie

Logo Krimpenerwaard

Opdrachtgever

Gemeente Krimpenerwaard

logo website De Koning

Hoofdaannemer

Gebr. De Koning

waterbouwkundige werken
civiele betonwerken
grondkerende constructies
funderingswerken
materieel

Project omschrijving

Foto album

Gebr. De Koning heeft opdracht gekregen voor het realiseren van de Veerstoep te Bergambacht ten behoeve van het project ‘Optimalisatie Veerstoep Bergambacht’. In de nabije toekomst zal ten oosten van de huidige Veerstoep een overnachtingshaven voor containerschepen worden gerealiseerd. Door de aanleg van deze haven zal het zicht van de veerpont op de rivier de Lek worden verminderd, waardoor een veiligheidsrisico voor de veerverbinding zou ontstaan . Met het verleggen van de Veerstoep in benedenstroomse richting wordt dit risico voorkomen en ontstaat er de mogelijkheid om, naast een nieuwe veerstoep, een gehele optimalisatie van het projectgebied te realiseren.
Het project bestaat uit diverse werkzaamheden:
• Opruimwerkzaamheden
• Verwijderen van de oude oeverconstructies
• Verrichten van grondwerk
• Aanbrengen prefab betonnen heipalen en stalen damwanden
• Realisatie gewapend betonnen dekconstructie incl. aansluitend betonwerk
• Aanbrengen wegverhardingen en openbare verlichting, incl. vrijliggend fietspad langs de rij-baan
• Aanbrengen meerpalen en drijvend geleidewerk
• Aanbrengen stortsteen bodembescherming en strekdam voor het natuurgebied

De oplevering staat gepland voor september 2023.

Bijzonderheden
De locatie van de nieuwe Veerstoep bevind zich in het gebied van een vroegere dijkdoorbraak (1760). Door deze doorbraak zijn de draagkrachtige zandlagen weggespoeld, wat resulteert in zwaar funderingswerk.
De werkzaamheden vinden plaats vanaf zowel land als vanaf het water. Evenals de aanvoer van het materieel en materiaal.

  • drijvend geleidewerk
  • prefab deksloven donker grijs beton