Project Description

Kadeverbetering – Schieveen

Kadeverbetering in Schieveen

Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Delfland

Gebr. de Koning

Hoofdaannemer

Gebr. de Koning

waterbouwkundige werken

Project omschrijving

Foto album

Om de waterveiligheid van de Schieveense polder nabij Rotterdam te beveiligen heeft Gebr. De Koning, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, het project “Kadeverbetering Schieveen, kade 31” uitgevoerd. Kade 31 bestond uit een houten beschoeiing, die in de loop der jaren was verstevigd met stortsteen. Door afkalving van het buitentalud als gevolg van golfslag en stromingen van scheepvaart, was het waterkerende vermogen van de kade flink aangetast. Om de kade te laten voldoen aan de vigerende veiligheidseisen tegen overstromeningen, werd door het Hoogheemraadschap van Delfland besloten om de kade te versterken en op te hogen.

Hoe pakten wij dit aan?
Voor dit project is de kade door Gebr. De Koning vervangen door een stalen damwandconstructie, afgewerkt met een stalen deksloof en een kunststof wrijfgording. Achter de damwand is een infiltratievoorziening met afsluiters aangebracht ten behoeve van het gecontroleerd nat houden van de kade. Het buitentalud is voorzien van een bekleding van betonzuilen en de kruin is opgehoogd met klei. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd vanaf pontons op de Delftse Schie.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • img 20151208
  • imag1005
  • Kadeverbetering Schieveen - Gebr. de Koning
  • Kadeverbetering Schieveen - Gebr. de Koning
  • Kadeverbetering Schieveen - Gebr. de Koning
  • Kadeverbetering Schieveen - Gebr. de Koning
  • Kadeverbetering Schieveen - Gebr. de Koning

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten