Project Description

Kademuur Parkkade – Rotterdam

Bouw van kademuur Parkkade

Port of Rotterdam

Opdrachtgever

Havenbedrijf Rotterdam

de Koning en Ballast Nedam

Hoofdaannemer

Gebr. de Koning – Ballast Nedam

waterbouwkundige werken

Project omschrijving

Foto album

De kademuur van de Parkkade te Rotterdam was aan het einde van zijn levensduur. De oude kademuur met een waterdiepte van tien meter is vervangen door een nieuwe kadeconstructie. De openbare Parkkade vervult een belangrijke functie als ligplaats voor de kleine zeevaart. Jaarlijks maken circa 1500 zeeschepen gebruik van deze kademuur.

De kademuur ligt midden in Rotterdam en is volledig gerenoveerd. De kademuur doet, in verschillende gedaantes, al honderden jaren dienst als kade en dat was ook direct de uitdaging. Onder de grond bevinden zich een groot aantal onderdelen van de kademuren die in het verre verleden dienst hebben gedaan. De nieuwe kademuur is opgebouwd uit een stalen combiwand met verankering en is voorzien van een betonnen deksloof.

De aanpak van Gebr. de Koning
Het werk is aangenomen door de Combinatie BaKo bestaande uit de bedrijven Ballast Nedam en Gebr. De Koning. Het project was een complex multidisciplinair project. De Combinatie BaKo is een organisatie die de verschillende disciplines om zelf een kademuur te bouwen volledig in huis heeft, zoals het ontwerp, het aanbrengen van de combiwandschroefinjectie-ankers en het uitvoeren van het betonwerk van de deksloof. De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee fasen. De werkzaamheden zijn zowel vanaf het land als vanaf het water uitgevoerd.
Na het aanbrengen van de nieuwe kademuur is de Parkkade overeenkomstig de bestaande situatie (met parkeerplaatsen) ingericht.

Onze werkzaamheden
• Straatmeubilair en verharding;
• treffen voorzieningen kabels & leidingen en riolering;
• slopen bestaande kademuur en trekken palen;
• bijbehorend grondwerk en bemaling;
• aanbrengen verankerde en onverankerde stalen damwand;
• aanbrengen verankerde combiwand;
• aanbrengen drainage achter kademuur;
• aansluiting nieuwe op bestaande kademuur;
• aanbrengen betonnen deksloof op damwand en combiwand.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • Realisatie kademuur Parkkade Rotterdam - Gebr. de Koning
  • Realisatie kademuur Parkkade Rotterdam - Gebr. de Koning
  • kademuur gereed
  • Realisatie kademuur Parkkade Rotterdam - Gebr. de Koning
  • Realisatie kademuur Parkkade Rotterdam - Gebr. de Koning
  • Realisatie kademuur - Gebr. de Koning
  • Vervangen kademuur Rotterdam - Gebr. de Koning

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten