Project Description

Funderingswerk en damwandconstructies Windpark Krammer

Bouwkuipen damwand en funderingswerk

Enercon

Opdrachtgever

Enercon

logo gmb vierkant

Hoofdaannemer

GMB

funderingswerken
grondkerende constructies

Project omschrijving

Foto album

Wij hebben de opdracht gekregen funderingswerk en bouwkuipen te realiseren ten behoeve van 34 windmolens.

Onze werkzaamheden
Gebr. de Koning heeft in opdracht van GMB Civiel voor Wind Farm Krammer, de funderingen en damwandconstructies van de windmolenfundaties aangebracht. In totaal zijn 1300 betonpalen voor 34 windmolenfundaties aangebracht. Daarnaast is ruim 2000 ton definitief stalen damwand met ca. 1,5 kilometer aan stalen deksloof aangebracht.

Bijzonderheden
– Voor groot materieel waren de bouwlocaties moeilijk te bereiken
– Er zijn veel en zware funderingen geplaatst
– De kwaliteits- en veiligheidseisen lagen hoog bij dit project
– Wij droegen verantwoordelijkheid voor het plaatsen van 1296 heipalen
– Een deel van de bouw vond plaats tijdens het stormseizoen
– Gezien de locatie, moest er bij elke handeling gedacht worden aan de ecologie van het gebied.

De aanpak van Gebr. De Koning
In de tenderfase is meegedacht bij het optimaliseren van de damwandconstructie i.c.m. de paalfundering. Door een strakke plannins is in zeer korte tijd het project gerealiseerd. De werkzaamheden vonden plaats in een primaire waterkering en een natura 2000 gebied.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • Heiwerk windmolenfundaties
  • Trillingsarm aangebracht damwand
  • Overzicht windmolens

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten