Project Description

Banner dijkversterking Gorinchem Waardenburg
blocked divider

Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Trillingsvrij aanbrengen damwand

logo waterschap rivierenland

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

logo GraafReinaldalliantie

Hoofdaannemer

Aannemerscombinatie Waalensemble v.o.f.
(onderdeel Graaf Reinald alliantie)

grondkerende constructies
materieel

Project omschrijving

Foto album

Het dijktraject Gorinchem – Waardenburg ligt in het hart van de Tielerwaard, in de provincies Gelderland en Zuid-Holland, de gemeenten Gorinchem en West Betuwe en twee regio’s van Rijkswaterstaat (West-Nederland Zuid en Oost-Nederland). Het traject loopt van de Dalemsewal in Gorinchem tot aan de A2 bij Waardenburg. Het buitenwater is de Waal. Tevens is er een belangrijk raakvlak met de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO Werelderfgoed).

Het dijktraject bestaat uit ruim 23 kilometer aan afgekeurde dijktrajecten. Die zijn afgekeurd op één of meer van de faalmechanismen hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping.

De afgekeurde dijktrajecten liggen dicht bij de bebouwde kernen. Op diverse locaties staat bebouwing al dan niet in een lint dicht tegen de dijk aan of op enige afstand van de dijk. Bij Fort Vuren ligt de dijk direct tegen de fortgracht aan.

Onze aanpak
Gebr. De Koning heeft van de aannemerscombinatie Waalensemble v.o.f. opdracht gekregen voor het aanbrengen van damwand.

Binnen het project worden meerdere aanbrengmethodes voor damwand toegepast. De meest gangbare methode binnen het project betreft het aanbrengen van de damwand middels een hoogfrequent variabel moment trilblok (HVM trilblok) wat een trillingsarme aanbrengtechniek betreft. Indien van deze techniek moet worden afgeweken door omgevingsaspecten zoals de bodemgesteldheid of de nabijheid van belendingen, zijn er een aantal terugvalscenario’s uitgewerkt. Denk hierbij aan Silent Piling, Quatro Piling of de Super Crush techniek. Dit wordt bepaald aan de hand van sonderingen en trillingspredicties.

De werkzaamheden zijn gestart in september 2021 en lopen door tot begin 2026.

Meer informatie?
Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project? Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • luchtfoto dijkversterking Gorinchem Waardenburg 1

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten