Project Description

Dijkversterking – Hoeksche Waard Zuid

Met behulp van damwand

logo hollandse delta vierkant

Opdrachtgever

Waterschap Hollandse Delta

logo boskalis vierkant

Hoofdaannemer

Boskalis

beheer en onderhoud
grondkerende constructies
ontwerp
waterbouwkundige werken

Project omschrijving

Foto album

Delen van de Sassendijk, Buitendijk, Hogezandsedijk, Westersedijk en Buitendijk aan de zuidkant van de Hoeksche Waard voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken, in totaal ruim 11 kilometer, versterkt worden. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een dijkversterkingsplan opgesteld.

Gebr. de Koning heeft voor diverse delen van deze dijkversterking de staalconstructies aangebracht, waaronder grote hoeveelheden damwand. Na de versterking zijn de dijken voor de komende 50 jaar veilig.

Onze werkzaamheden
Gebr. de Koning neemt de omgeving altijd mee in de voorbereiding voor de projecten. In dit geval is samen met de hoofdaannemer gezocht naar een voor de omgeving minst belastende uitvoeringsmethode. Om die reden zijn de damwanden binnen het dijkversterkingsgebied voor een groot deel trillingsvrij en drukkend aangebracht. Kijk hier hoe wij dit aanpakken.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • hoeksche waard zuid
  • boskalis hoeksche waard zuid 2016 07 drukken damwand

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten