Project Description

Drukken damwand – Leeuwarden

Damwand aanbregen in kwetsbare omgeving

Gemeente Leeuwarden

Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden

Heijmans

Hoofdaannemer

Heijmans

grondkerende constructies
materieel

Project omschrijving

Foto album

Ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage in Leeuwarden is een grote hoeveelheid damwand drukkend aangebracht. De damwandplanken vormen de definitieve wandconstructie van de parkeergarage, om die reden zijn alle damwandsloten waterdicht afgelast. De damwand heeft een maximale lengte van 16.4 meter, welke in combinatie met de bodemsamenstelling in Leeuwarden een uitdaging is.

De aanpak van Gebr. De Koning
Naast het damwand drukken met een silent piler en trillingsvrij aanbrengen met de resonantietechniek kan Gebr. De Koning damwand drukkend aanbrengen met een drukmachine (drukstelling). In dat geval wordt er met vier klemmen die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen in combinatie met de massa van de machine de damwand drukkend aangebracht. Het indrukken van stalen damwand is in dat geval trillingsvrij en geluidsarm.

De damwanden worden aangebracht in pakketten van vier enkele planken wat zorg draagt voor een hoge productiesnelheid. Hierbij zorgt de makelaar voor een goede geleiding tijdens het drukken van de damwandplanken. De drukcapaciteit (lengte en formaat damwand) is ook hoger dan andere trillingsvrije technieken.

Door damwanden statisch te drukken ontstaan er geen trillingen die mogelijk schade aan zouden kunnen richten aan nabijgelegen belendingen. Ook het verdichting van de ondergrond wordt voorkomen, wat het risico op schade voor de omgeving of omringende gebouwen verder reduceert. Daarnaast wordt geluidshinder tot een minimum beperkt. Het drukken van damwand dan ook vaak een goed alternatief wanneer door omgevingsfactoren hoogfrequent, trillingsarm als aanbrengmethode wordt uitgesloten.

Ter voorkoming van schade aan omliggende monumentale panden is de damwand voor dit project trillingsvrij aangebracht door middel van drukken in combinatie met fluïderen. Fluïderen houdt in dat via een injectie buis/slang bij de voet van de damwandplank onder hoge druk water wordt geïnjecteerd. Door middel van fluïderen vindt verweking van de ondergrond plaats, waardoor de damplanken gedurende het drukproces minder weerstand ondervinden.

Fluïderen toepassen bij het drukken van damwand levert niet altijd een hoger netto resultaat op. Je heft tenslotte ook een deel van de reactiekracht op waaraan de machine zijn drukkracht ontleent. Door de juiste toevoegmiddelen aan het water toe te voegen wordt het netto resultaat groter.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • Damwand drukken - Gebr. de Koning
  • Damwand drukken - Gebr. de Koning
  • Damwand drukken Leeuwarden - Gebr. de Koning

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

Bekijk ook deze projecten