Project Description

Banner Wervenpark kadeconstructie 1920x650DEF
blocked divider

Kadeconstructie Wervenpark Dordrecht

Damwandconstructie

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

logo website De Koning

Bouwteamspecialist

Gebr. De Koning

grondkerende constructies
ontwerp
materieel

Project omschrijving

Foto album

De projectlocatie ligt langs de Beneden Merwede en betreft het voormalige terrein van een scheepswerf. Dit terrein krijgt voor een deel een nieuwe functie als getijdenpark, het Wervenpark. De huidige kadeconstructie van het getijdenpark bestaat uit damwand, maar voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Gezien de complexiteit van het vraagstuk en de strakke planning van het project is gekozen voor een samenwerking in bouwteam.

Onze aanpak
De werkzaamheden bestonden uit:

  • het aanbrengen van de damwandconstructie. De stalen damwandplanken zijn aangebracht met een hydraulisch hoogfrequent trilblok. Om de damwanden op de uitgezette lijn te plaatsen is gebruik gemaakt van een heigording.
  • Na het installeren van de damwand is deze op hoogte afgebrand waarna deze is voorzien van een prefabbetonnen deksloof.
  • Voor het aanbrengen van de drainagekoffer is de bestaande stalen damwand afgebrand tot op bodemniveau om de afvoer van grondwater te borgen.  Middels een hydraulische graafmachine is de grond tot o.k. drainagekoffer ontgraven met aan één zijde een talud.  Aansluitend zijn gaten in de damwand gebrand om de doorvoeren te monteren. Na montage van de doorvoeren is de drainkoffer aangebracht en aan de doorvoeren gekoppeld. Vervolgens is de grond weer terug in de sleuf geplaatst en verdicht in lagen van circa 0,5 meter.

Meer informatie?
Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project? Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • IMG 20210420 WA0006
  • IMG 20210331 WA0006
  • 20210518 103112
  • 20210518 093537
  • impressie 3 lucht

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.