Project Description

Banner Bouwkuip Boompjes 1920x650 1
blocked divider

Bouwkuip Boompjes 60-68 Rotterdam

Nieuwbouw twee hoogbouw woontorens

logo Amvest

Opdrachtgever

Amvest Residential Core Fund

Logo Cordeel

Hoofdaannemer

Cordeel Nederland

ontwerp
grondkerende constructies
funderingswerken
materieel

Project omschrijving

Foto album

In opdracht van Cordeel Nederland heeft Gebr. De Koning in het centrum van Rotterdam, een complexe bouwkuip gerealiseerd voor de nieuwbouw van een twee hoogbouw woontorens van maar liefst 70 en 100 meter hoog inclusief 2-laagse ondergrondse parkeergarage.

Het nieuwbouwproject is gelegen aan de Boompjes in het Centrum van Rotterdam en is onderdeel van het Rotterdamse Maritiem District. Door de omliggende bebouwing waren geluid- en trillingsbeperkende maatregelen noodzakelijk. Er was hier sprake van een beperkte werkruimte. Hierdoor stonden we op zowel logistiek als technisch gebied voor grote uitdagingen. Het materieel is over land aangevoerd. De echt grote bouwelementen, zoals de buispalen van de combiwand, zijn met onze pontons via het water aangevoerd en naar productiesnelheid gelost.

De technische uitdaging zat hem in het aanbrengen van de bouwkuip. De kelderconstructie van het bestaande gebouw was bij het aanbrengen van de bouwkuip nog volledig in tact.  Pas na het aanbrengen van de bouwkuip kon de kelder worden gesloopt.

Onze aanpak

Gebr. De Koning was verantwoordelijk voor het engineeren, leveren en aanbrengen van de complete bouwkuip, bestaande uit combi-wanden, damwanden, verankeringen en stempelramen.  Om tijdens de realisatie zo min mogelijk overlast te veroorzaken en de veiligheid optimaal te kunnen garanderen, hebben we onze grootste kraan, THW1200, en een hoogfrequent trilblok ingezet. De buispalen en damwanden zijn makelaargeleid aangebracht.

Onderdeel van de engineeringsopgave was de uitwerking van het Geotechnisch DO tot een uitvoeringsontwerp van de gehele bouwkuip. Ook hebben we enkele optimalisaties aangebracht in de grondkerende constructies en verankeringen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

  • Rotterdam Boompjes bouwkuip
  • Rotterdam Boompjes bouwkuip 2
  • Rotterdam Boompjes ponton
  • Rotterdam Boompjes trilblok
  • Rotterdam Boompjes trilblok 3