Q-Park Haagse Mart Den Haag
Renovatie Vingerpieren – Haven van Rotterdam
Dijkversterking – Spui West
Ontwerp en bouw vijzelgemaal – Zuidpolder
Zware Kademuur – Rotterdam
Kademuur Parkkade – Rotterdam
Renovatie kade 1e Waalhaven – Rotterdam