Streektransferium Linielanding - Gebr. de Koning
blocked divider
ontwerp

Civiel en geotechnisch ontwerp

Ingenieuze constructies

CIVIEL- EN GEOTECHNISCH ONTWERP IN HUIS

Dankzij haar eigen ingenieursbureau is Gebr. de Koning in staat om niet alleen constructies te realiseren, maar ook ontwerpwerkzaamheden uit te voeren. Wij zijn goed thuis op een groot aantal werkterreinen. Van staalbouw en betonbouw, tot ver in de geotechniek. Op deze terreinen en de raakvlakken daarvan hebben we bewezen een zeer slagvaardig partner te zijn. Door onze gecombineerde expertise op constructief en geotechnisch terrein, kunnen wij u van dienst zijn met een gedegen advies.

Ontwerpmiddelen
Voor het ontwerpen van diverse civiele en geotechnische constructies is het van belang om goede rekenmodellen op te stellen. Daarmee beschikken we over een betrouwbare basis voor de uiteindelijke realisering van complexe constructies. Voor het uitwerken van de ontwerpen maken wij gebruik van diverse 2D/3D- reken- en tekenpakketten, waarmee we een breed scala aan constructies met behulp van eindige elementenmodellen en/of raamwerkmodellen kunnen uitwerken. Daarnaast bieden de pakketten ons de mogelijkheid om de modellen uit te wisselen voor een integrale ontwerpbenadering.

Voordelen van onze integrale aanpak
Schakelt u ons in voor zowel de uitvoering, als voor het ontwerp, dan kunnen wij ontwerp en vereiste werkmethoden optimaal op elkaar afstemmen. En eventuele problemen op het raakvlak van ontwerp en uitvoering vóór zijn. De combinatie van praktische en theoretische kennis zorgt daarbij voor een technisch verantwoord én economisch optimaal ontwerp. Ook denken we graag actief met u mee om zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen. Een ontwerp kan daardoor relatief snel worden gerealiseerd.

Bekijk onze projecten
Contact opnemen
 • Tunnels - Gebr. de Koning
 • Onderdoorgang Bunnik - Gebr. de Koning
 • Pompgemaal - Gebr. De Koning
 • Streektransferium Linielanding - Gebr. de Koning
 • Betonnen brug Rotterdam - Gebr. de Koning
 • Complete bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Bouwkuip damwand - Gebr. de Koning

Welke disciplines beheersen wij binnen Ontwerp?

Vrijwel elk civiel ontwerp is constructief realiseerbaar met beton. Want beton is een veelzijdig, multi-inzetbaar materiaal dat overigens al vóór het begin van onze jaartelling door de Romeinen, onder de naam opus caementicium, werd toegepast. Bijvoorbeeld in het wereldberoemde Pantheon in Rome.

Belastingen, overspanningen, trek- en dwarskrachten zijn bepalend voor de afmetingen en de eventuele hoeveelheid wapening van een betonnen constructie. Door slim te ontwerpen kunnen er met zo min mogelijk materiaal (beton, wapening en/of bekistingsmateriaal), zo optimaal mogelijke constructies worden gerealiseerd.

Door onze constructeurs vroegtijdig in te schakelen, is het meeste voordeel te halen op het gebied van materiaalbesparing. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen én realiseren van diverse constructies in de civiele betonbouw, waaronder:
• Scheepshellingen
• Prefab beton
• Pompgemalen en vispassages
• Tunnels, onderdoorgangen en duikers
• Viaducten
• Bruggen en overkluizingen
• Parkeerkelderswaterkelders en bergbezinkbassins
• Funderingsconstructies voor industriële bouw
• Tankfundaties
• Machinefundaties

Meer weten over onze oplossingen en de besparingen die wij voor u kunnen realiseren? Neem dan contact met ons op.

Plaatsen prefab betonnen brug

ONTWERP DAMWANDCONSTRUCITES

De ontwerpactiviteiten van Gebr. de Koning zijn bij De Koning Constructies ondergebracht. Een eigen ingenieursbureau met uitgebreide kennis op het gebied van damwandconstructies en één van de grootste specialisten op dit gebied. De grote kracht zit in de verbinding tussen de theorie met de praktijk. Daarnaast acteert Gebr. de Koning als hoofdaannemer én als onderaannemer. Hierdoor hebben onze constructeurs een goed beeld van de mogelijke risico’s en kosten van een project en wat dat als hoofdaannemer betekent. We kunnen de impact van de risico’s, het beheersen van de risico’s, de effecten in de praktijk en het effect op de kosten, goed inschatten.

Wij kijken verder dan onze neus lang is en kijken kritisch naar een referentie- of voorontwerp. We reageren snel, efficiënt en flexibel op technische problemen en vinden steeds weer slimme en op het project toegesneden ontwerpen en oplossingen. Wij ontwerpen voor gerenommeerde opdrachtgevers die ons steeds vaker weten te vinden.

Damwandconstructies zijn veelal maatwerk. Afhankelijk van de toepassing, locatie, belasting, ondergrond, omgeving en esthetische wensen adviseren wij over de keuze voor het type, de constructie, het materiaalgebruik en de aanbrengmethode. Naast nieuw te ontwerpen damwandconstructies adviseren wij ook over renovatie of versterking van bestaande constructies, zoals kademuren in de binnenstad. Hiervoor kunnen eveneens staalconstructies worden toegepast zonder het esthetische beeld te veranderen. Meer informatie en persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

 • Ontwerp damwandconstructies - Gebr. de Koning
 • Ontwerp damwandconmstructies - Gebr. de Koning
 • Ontwerp damwandconmstructies - Gebr. de Koning

De Koning Constructies, het ingenieursbureau van Gebr. de Koning, biedt u praktische oplossingen op het gebied van geotechniek en funderingsconstructies. Wij zijn gespecialiseerd in engineering, monitoring en controle en bieden u daarmee een totaalpakket van diensten in het traject van ontwerp tot oplevering.

Wij zijn daarbij altijd op zoek naar optimalisatie in ontwerp en technieken. En hoewel we een aantal funderingstechnieken zelf in huis hebben, belet dit ons niet om funderingstechnieken voor te stellen die buiten ons leveringsgamma vallen.

Wij zijn bekend met bestaande en de nieuwste trillingsvrije technieken zoals de resonantietechniek en kunnen u adviseren over de (on)mogelijkheden ervan. Meer weten over de oplossingen die wij bieden op het gebied van funderingsconstructies? Neem contact met ons op.

 • Ontwerp funderingsconstructies - Gebr. de Koning
 • Ontwerp funderingsconstructies