Streektransferium Linielanding - Gebr. de Koning
blocked divider
ontwerp

Civiel en geotechnisch ontwerp

Ingenieuze constructies

CIVIEL- EN GEOTECHNISCH ONTWERP IN HUIS

Dankzij haar eigen ingenieursbureau is Gebr. de Koning in staat om niet alleen constructies te realiseren, maar ook ontwerpwerkzaamheden uit te voeren. Wij zijn goed thuis op een groot aantal werkterreinen. Van staalbouw en betonbouw, tot ver in de geotechniek. Op deze terreinen en de raakvlakken daarvan hebben we bewezen een zeer slagvaardig partner te zijn. Door onze gecombineerde expertise op constructief en geotechnisch terrein, kunnen wij u van dienst zijn met een gedegen advies.

Ontwerpmiddelen
Voor het ontwerpen van diverse civiele en geotechnische constructies is het van belang om goede rekenmodellen op te stellen. Daarmee beschikken we over een betrouwbare basis voor de uiteindelijke realisering van complexe constructies. Voor het uitwerken van de ontwerpen maken wij gebruik van diverse 2D/3D- reken- en tekenpakketten, waarmee we een breed scala aan constructies met behulp van eindige elementenmodellen en/of raamwerkmodellen kunnen uitwerken. Daarnaast bieden de pakketten ons de mogelijkheid om de modellen uit te wisselen voor een integrale ontwerpbenadering.

Voordelen van onze integrale aanpak
Schakelt u ons in voor zowel de uitvoering, als voor het ontwerp, dan kunnen wij ontwerp en vereiste werkmethoden optimaal op elkaar afstemmen. En eventuele problemen op het raakvlak van ontwerp en uitvoering vóór zijn. De combinatie van praktische en theoretische kennis zorgt daarbij voor een technisch verantwoord én economisch optimaal ontwerp. Ook denken we graag actief met u mee om zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen. Een ontwerp kan daardoor relatief snel worden gerealiseerd.

Bekijk onze projecten
Contact opnemen
  • Tunnels - Gebr. de Koning
  • Onderdoorgang Bunnik - Gebr. de Koning
  • Pompgemaal - Gebr. De Koning
  • Streektransferium Linielanding - Gebr. de Koning
  • Betonnen brug Rotterdam - Gebr. de Koning
  • Complete bouwkuip - Gebr. de Koning
  • Bouwkuip damwand - Gebr. de Koning

Welke disciplines beheersen wij binnen Ontwerp?

Vrijwel elk civiel ontwerp is constructief realiseerbaar met beton. Want beton is een veelzijdig, multi-inzetbaar materiaal dat overigens al vóór het begin van onze jaartelling door de Romeinen, onder de naam opus caementicium, werd toegepast. Bijvoorbeeld in het wereldberoemde Pantheon in Rome.

Belastingen, overspanningen, trek- en dwarskrachten zijn bepalend voor de afmetingen en de eventuele hoeveelheid wapening van een betonnen constructie. Door slim te ontwerpen kunnen er met zo min mogelijk materiaal (beton, wapening en/of bekistingsmateriaal), zo optimaal mogelijke constructies worden gerealiseerd.

Door onze constructeurs vroegtijdig in te schakelen, is het meeste voordeel te halen op het gebied van materiaalbesparing. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen én realiseren van diverse constructies in de civiele betonbouw, waaronder:
• Scheepshellingen
• Prefab beton
• Pompgemalen en vispassages
• Tunnels, onderdoorgangen en duikers
• Viaducten
• Bruggen en overkluizingen
• Parkeerkelderswaterkelders en bergbezinkbassins
• Funderingsconstructies voor industriële bouw
• Tankfundaties
• Machinefundaties

Meer weten over onze oplossingen en de besparingen die wij voor u kunnen realiseren? Neem dan contact met ons op.