Streektransferium Linielanding - Gebr. de Koning
blocked divider
ontwerp

Civiel en geotechnisch ontwerp

Ingenieuze constructies

CIVIEL- EN GEOTECHNISCH ONTWERP IN HUIS

Dankzij haar eigen ingenieursbureau is Gebr. de Koning in staat om niet alleen constructies te realiseren, maar ook ontwerpwerkzaamheden uit te voeren. Wij zijn goed thuis op een groot aantal werkterreinen. Van staalbouw en betonbouw, tot ver in de geotechniek. Op deze terreinen en de raakvlakken daarvan hebben we bewezen een zeer slagvaardig partner te zijn. Door onze gecombineerde expertise op constructief en geotechnisch terrein, kunnen wij u van dienst zijn met een gedegen advies.

Ontwerpmiddelen
Voor het ontwerpen van diverse civiele en geotechnische constructies is het van belang om goede rekenmodellen op te stellen. Daarmee beschikken we over een betrouwbare basis voor de uiteindelijke realisering van complexe constructies. Voor het uitwerken van de ontwerpen maken wij gebruik van diverse 2D/3D- reken- en tekenpakketten, waarmee we een breed scala aan constructies met behulp van eindige elementenmodellen en/of raamwerkmodellen kunnen uitwerken. Daarnaast bieden de pakketten ons de mogelijkheid om de modellen uit te wisselen voor een integrale ontwerpbenadering.

Voordelen van onze integrale aanpak
Schakelt u ons in voor zowel de uitvoering, als voor het ontwerp, dan kunnen wij ontwerp en vereiste werkmethoden optimaal op elkaar afstemmen. En eventuele problemen op het raakvlak van ontwerp en uitvoering vóór zijn. De combinatie van praktische en theoretische kennis zorgt daarbij voor een technisch verantwoord én economisch optimaal ontwerp. Ook denken we graag actief met u mee om zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen. Een ontwerp kan daardoor relatief snel worden gerealiseerd.

Bekijk onze projecten
Contact opnemen
 • Tunnels - Gebr. de Koning
 • Onderdoorgang Bunnik - Gebr. de Koning
 • Pompgemaal - Gebr. De Koning
 • Streektransferium Linielanding - Gebr. de Koning
 • Betonnen brug Rotterdam - Gebr. de Koning
 • Complete bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Bouwkuip damwand - Gebr. de Koning

Welke disciplines beheersen wij binnen Ontwerp?

Vrijwel elk civiel ontwerp is constructief realiseerbaar met beton. Want beton is een veelzijdig, multi-inzetbaar materiaal dat overigens al vóór het begin van onze jaartelling door de Romeinen, onder de naam opus caementicium, werd toegepast. Bijvoorbeeld in het wereldberoemde Pantheon in Rome.

Belastingen, overspanningen, trek- en dwarskrachten zijn bepalend voor de afmetingen en de eventuele hoeveelheid wapening van een betonnen constructie. Door slim te ontwerpen kunnen er met zo min mogelijk materiaal (beton, wapening en/of bekistingsmateriaal), zo optimaal mogelijke constructies worden gerealiseerd.

Door onze constructeurs vroegtijdig in te schakelen, is het meeste voordeel te halen op het gebied van materiaalbesparing. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen én realiseren van diverse constructies in de civiele betonbouw, waaronder:
• Scheepshellingen
• Prefab beton
• Pompgemalen en vispassages
• Tunnels, onderdoorgangen en duikers
• Viaducten
• Bruggen en overkluizingen
• Parkeerkelderswaterkelders en bergbezinkbassins
• Funderingsconstructies voor industriële bouw
• Tankfundaties
• Machinefundaties

Meer weten over onze oplossingen en de besparingen die wij voor u kunnen realiseren? Neem dan contact met ons op.

Plaatsen prefab betonnen brug

ONTWERP DAMWANDCONSTRUCITES

De ontwerpactiviteiten van Gebr. de Koning zijn bij De Koning Constructies ondergebracht. Een eigen ingenieursbureau met uitgebreide kennis op het gebied van damwandconstructies en één van de grootste specialisten op dit gebied. De grote kracht zit in de verbinding tussen de theorie met de praktijk. Daarnaast acteert Gebr. de Koning als hoofdaannemer én als onderaannemer. Hierdoor hebben onze constructeurs een goed beeld van de mogelijke risico’s en kosten van een project en wat dat als hoofdaannemer betekent. We kunnen de impact van de risico’s, het beheersen van de risico’s, de effecten in de praktijk en het effect op de kosten, goed inschatten.

Wij kijken verder dan onze neus lang is en kijken kritisch naar een referentie- of voorontwerp. We reageren snel, efficiënt en flexibel op technische problemen en vinden steeds weer slimme en op het project toegesneden ontwerpen en oplossingen. Wij ontwerpen voor gerenommeerde opdrachtgevers die ons steeds vaker weten te vinden.

Damwandconstructies zijn veelal maatwerk. Afhankelijk van de toepassing, locatie, belasting, ondergrond, omgeving en esthetische wensen adviseren wij over de keuze voor het type, de constructie, het materiaalgebruik en de aanbrengmethode. Naast nieuw te ontwerpen damwandconstructies adviseren wij ook over renovatie of versterking van bestaande constructies, zoals kademuren in de binnenstad. Hiervoor kunnen eveneens staalconstructies worden toegepast zonder het esthetische beeld te veranderen. Meer informatie en persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

 • Ontwerp damwandconstructies - Gebr. de Koning
 • Ontwerp damwandconmstructies - Gebr. de Koning
 • Ontwerp damwandconmstructies - Gebr. de Koning

De Koning Constructies, het ingenieursbureau van Gebr. de Koning, biedt u praktische oplossingen op het gebied van geotechniek en funderingsconstructies. Wij zijn gespecialiseerd in engineering, monitoring en controle en bieden u daarmee een totaalpakket van diensten in het traject van ontwerp tot oplevering.

Wij zijn daarbij altijd op zoek naar optimalisatie in ontwerp en technieken. En hoewel we een aantal funderingstechnieken zelf in huis hebben, belet dit ons niet om funderingstechnieken voor te stellen die buiten ons leveringsgamma vallen.

Wij zijn bekend met bestaande en de nieuwste trillingsvrije technieken zoals de resonantietechniek en kunnen u adviseren over de (on)mogelijkheden ervan. Meer weten over de oplossingen die wij bieden op het gebied van funderingsconstructies? Neem contact met ons op.

 • Ontwerp funderingsconstructies - Gebr. de Koning
 • Ontwerp funderingsconstructies

Staalconstructies ontwerpen, onder of boven de grond, is waar Gebr. de Koning goed in is. Waar wordt dan het verschil gemaakt? Gebr. de Koning is hoofdaannemer én onderaannemer. Als onderaannemer kan worden meegedacht als hoofdaannemer en andersom. Zo denken we graag mee over de risico’s voor de omgeving. Met in ons achterhoofd de kosten en uitvoerbaarheid. Uiteindelijk resulteert deze opstelling in een optimaal ontwerp waarbij de risico’s, uitvoerbaarheid en kosten in balans zijn.

Voor het ontwerp is een eigen constructeursteam beschikbaar met een brede expertise. Kennis die niet aanwezig is wordt ingehuurd bij vaste partners die onze manier van werken gewoon zijn.

Ontwerp stalen damwandconstructies
Een bijzonder vakgebied is het ontwerp van damwandconstructies. Elke situatie vergt een andere oplossing; voor elke situatie is er een type stalen damwandprofiel het meest geschikt. De specialisten van Gebr. de Koning staan klaar om u hierin te adviseren. Meer weten? Neem contact met ons op.

 • Complete bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Ontwerp staalconstructies - Gebr. de Koning

De Koning Constructies, het ingenieursbureau van Gebr. de Koning, ontwerpt en adviseert op het gebied van waterbouwkundige constructies. Hierbij valt te denken aan het geotechnisch ontwerp van constructies zoals kadeconstructiesafmeervoorzieningen, meerpalen en dergelijke, conform de geldende normen en regelgeving.

Onze kracht zit in de verbinding tussen theorie en praktijk. Daarnaast is Gebr. de Koning hoofdaannemer én onderaannemer. Hierdoor kunnen onze constructeurs een goed beeld schetsen van de mogelijke risico’s en kosten. En wat dat als hoofdaannemer voor een project betekent. We kunnen daarbij de impact van de risico’s, het beheersen hiervan, de gevolgen in de praktijk en het effect op de kosten, goed inschatten.

We reageren snel, efficiënt en flexibel op technische problemen en vinden steeds weer slimme en op het project toegesneden ontwerpen en oplossingen. Wij ontwerpen voor gerenommeerde opdrachtgevers, die ons steeds vaker weten te vinden. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

kademuur gereed

Het Constructeursregister RC/RO/RT is een organisatie die de kwaliteit van constructeurs en constructieve toetsers bewaakt en de deskundigheid bevordert. De aangesloten constructeurs zijn dé professionals in de civiele-, infra- en bouwkundige sector en willen dit ook blijven. Ze beschikken over aantoonbare kennis en kunde.

Voor een opdrachtgever is het van groot belang dat hij zaken doet met de constructeur die voldoet aan zijn eisen, verwachtingen en wensen. Een constructeur die aangesloten is bij het Constructeursregister RC/RO/RT biedt de opdrachtgever de zekerheid dat hij te maken heeft met een professional die voldoende kennis en kunde in huis heeft.

Gebr. de Koning is aangesloten bij het constructeursregister. Door aantoonbare ervaring en aansluitende opleidingen kunnen wij dé kwaliteit bieden die hoort bij civiele-, infra- en bouwkundige constructies.

staalconstructie linielanding houten 1024x683 1

“De korte lijnen met de uitvoering geven meer inzicht tot een praktische oplossing te komen”

Davy Bijleveld – Ontwerpleider Boskalis

Civiel- en geotechnisch ontwerp

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Naar de Koning verhuur

De 7 krachten van De Koning: ontdek én benut onze specialiteiten

Het succes van Gebr. De Koning is gebaseerd op 7 krachtige pijlers, waaronder waterbouwkundige werken. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, zijn we als geen ander thuis. Hieronder kunt u meer informatie lezen en bekijken over de overige zes krachten van De Koning:

ontwerp