gebr de koning brug
blocked divider

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bewust omgaan met onze mensen en onze omgeving

DUURZAAM ONDERNEMEN BIJ DE KONING

Als moderne, toekomstgerichte onderneming staat Gebr. de Koning midden in de samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, mvo, vormt dan ook niet meer dan een logische keuze voor onze bedrijfsvoering. Het betekent dat we streven naar een gezonde bedrijfsvoering (profit), daarbij rekening houdend met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en de menselijke aspecten binnen en buiten de onderneming (people). Ons beleid en onze activiteiten zijn erop gericht een goede balans te vinden tussen deze drie elementen.

omgeving gebr de koning kraan

Planet

Carbon footprint, CO2 doelstellingen en CO2 prestatieladder

Ons klimaat verandert. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ook als onderneming hebben wij daar mee te maken. En hebben we onze verantwoordelijkheid om er iets aan te doen.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot vormt daarbij een essentieel onderdeel. Wij hebben daarom onze CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt. Ook hebben we doelstellingen vastgesteld om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Daarnaast zetten we ons actief in om materialen zoveel mogelijk te recyclen, op bouwplaatsen zoveel mogelijk afval te scheiden zodat het eenvoudig kan worden gerecycled en hergebruikt, en energiezuinig te ontwerpen en te bouwen. Ook spelen we in op het programma Duurzaam Inkopen van de overheid. Al met al zoeken we voortdurend naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen voor onze opdrachtgevers.

gebrdekoning mvo planet co2 carbonfootprint

Onze CO2-doelstellingen zijn succesvol. Zo zijn we door ECOSTARS beoordeeld met 4 van de 5 sterren op duurzaam vervoer. Dit is een mooi resultaat van onze milieubewuste bedrijfsvoering.

PEOPLE

De menselijke factor van ons en onze omgeving

HOE GEVEN WE HET ASPECT PEOPLE INHOUD?

  • Investeren in medewerkers, door het bieden van een prettige en veilige werkomgeving, met alle ruimte voor het ontwikkelen van talenten en creativiteit.
  • Korte lijnen, integer handelen en een transparante organisatie, zowel intern als extern. Met aandacht voor de communicatie met de omgeving waarin we onze werkzaamheden uitvoeren.
  • We zijn erkend leerbedrijf (BBL en BOL) en bieden ruimte aan stagiaires en afstudeerders. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het opleiden van nieuwe medewerkers. Verschillende eigen medewerkers zijn ooit als stagiair bij ons bedrijf begonnen.
  • Een preventief Arbo-beleid met veel aandacht voor de veiligheid van eigen medewerkers en de omgeving.
  • Ondersteuning van verschillende verenigingen en maatschappelijke initiatieven.
  • Aansluiting bij de stichting “Bewuste Bouwers” en de door hen opgestelde gedragscode voor projecten, met als doel het imago van de bouw te verbeteren en een goede buur te zijn. De gedragscode bestaat uit de vijf pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal.
King Logo Gebr. de Koning

Het is een open deur om te zeggen dat alles mensenwerk is. Toch wordt het soms maar al te gemakkelijk vergeten. Wij proberen bij al onze activiteiten voortdurend een scherp oog te hebben en te houden voor het welzijn en welbevinden van onze eigen medewerkers en de omgeving waarin we werken. Dit komt onder andere tot uiting in KING: 10 basisregels die door al onze medewerkers wordt gedragen. Op deze regels die de basis van vormen onze houding en ons gedrag, mag u ons aanspreken.

Meer over king