Banner KRACHT 1600x500 1
blocked divider

Innovaties

Met het oog op verbetering, sta je nooit stil

Innovatie is dóen

Innovatie, één van de pijlers waarop ons bedrijf gebouwd is. Zonder onze geschiedenis van innovaties waren wij niet geweest waar wij nu zijn.  Innovatie is durf; durven de consequenties te dragen als het niet lukt. Daarnaast is innovatie ook volhouden; doorgaan tot het lukt, niet te snel opgeven. Innovatie is doen, waar veel andere bedrijven zeggen veel aan innovatie te doen, dóet Gebr. de Koning er daadwerkelijk wat mee.

Sinds decennia is Gebr. de Koning actief bezig met deze vorm van innovaties. Met name de afwijkende visies op funderingstechnieken, dijkversterkingen, kadeconstructies en binnenstedelijke kademuren getuigt van dit onderscheidend vermogen. Hiervoor schaffen wij materieel aan, werken wij samen met partners, passen wij materieel aan, ontwikkelen wij zelf materieel en ontwikkelen wij producten.

Wij houden van transparantie, daarom willen wij hieronder een aantal ontwikkelingen weergeven waar wij actief in zijn of zijn geweest. Uiteraard zijn er bepaalde zaken die binnen de muren van ons kantoor dienen te blijven.

light bulb
resonantietes 420x236 1

Resonantietechniek

In 2015 is Gebr. De Koning samen met Dieseko gestart met de doorontwikkeling van de trillingsvrije resonantietechniek van RTI. Inmiddels is deze techniek in vele projecten toegepast. We hebben de grenzen van de techniek verkend en kunnen met recht voorloper worden genoemd, aangezien wij precies weten wat de machine kan en wat deze niet kan. Dit zorgt voor veel mogelijkheden in dichtbebouwde gebieden en bij (petro)chemische bedrijven.

Meer over restonantietechniek
4240 pve foto 1 420x236 1

Drukken damwand

In 2008 waren we één van de eerste partijen die een quattropiling toepasten om damwand trillingsvrij drukkend aan te brengen. Na een periode van testen is de techniek binnen een groot aantal projecten toegepast en gemeengoed geworden in de branche. Inmiddels gebruiken we onze drukmachine nog steeds bij veel projecten. Naast de betrouwbare aard van de machine, is het door de snelheid ook zeer efficiënt om met deze machine te werken.

Meer over damwand drukken
groutankers resoneren 420x263 1

Paalsystemen

Op basis van de resonantietechniek zijn diverse paal –en ankersystemen in ontwikkeling. Het ontwerpen, berekenen en testen van de diverse paalsystemen wordt in eigen huis uitgevoerd en geverifiëerd tot een aantoonbare techniek. Deze paal- en ankersystemen zullen als revolutionair binnenkomen in de branche. De resonantietechniek leent zich bijzonder goed om dergelijke objecten in de bodem aan te brengen.

Meer over paalsystemen
nd 46533 420x236 1

Trillen

Het trillen van damwand en buispalen heeft een lange historie binnen het bedrijf. In de jaren 70 is er gestart met elektrische trilblokken van het merk Tunckers. Om deze trilblokken een langere levenscyclus te geven is ook een onderzoek gestart naar het variabel opstarten van dergelijke trilblokken, de eerste aanpassingen zijn uitgevoerd en zijn reeds diverse testen uitgevoerd. Onder beheer van Gebr. de Koning. Op dit moment konden wij ons dus voorloper inde branche noemen.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw was Gebr. De Koning één van de eerste partijen die overging op hoog frequent variabel trillen. Binnen de specialisten in de branche is deze trillingsarme techniek inmiddels gemeengoed geworden. Toch bieden wij nog een groot aantal hoog frequent variabel moment trilblokken aan.

Meer over trillingsarm trillen
silentpiling scaled 420x236 1

Silent piling

Het omarmen van nieuwe technieken zit ons in het bloed. In de jaren 90 van de vorige eeuw waren we één van de eerste funderingsbedrijven van Nederland die een Silent Piler aanschafte. Het was er één van het merk Tosa. Deze machine heeft tot 2007 dienst gedaan bij een groot aantal projecten.

In 2018 is er wederom een Silent Piler aangeschaft. Deze keer één van het topmerk Giken. Deze Silent Piler, uiteraard krachtiger en efficiënter dan de Tosa, gebruiken wij nu op verschillende projecten. Inmiddels weten wij precies wat de machine kan en niet kan. Wat betreft trillingsvrije technieken is dit een enorm vooruitstrevende machine, aangezien hij ook minder ruimte behoeft dan een resonator.

Meer over silent piling
week 15 002 420x236 1

Trekken van palen

Het komt regelmatig voor dat er houten palen moeten worden verwijderd uit de ondergrond. In de huidige situatie wordt dit gedaan met behulp van een palentrekmodule (ook wel muts genoemd) die onder een trilblok wordt geplaatst. De muts kan worden voorzien van verschillende vullingen. De vullingen worden door middel van een hydraulische cilinders op de paal geklemd. Een nadeel is dat voor elke diameter paal een aparte bijpassende vulling nodig is. Een ander nadeel is dat het systeem bewerkelijk is bij vervuiling.

De door ons ontwikkelde paaltrekmodule is universeel in diameter en eenvoudig te bedienen, ook bij vervuilende omstandigheden. De module trekt zichzelf vast in de paal waardoor de snelheid, werking en efficiëntie toeneemt; de module heeft maximale grip op de paal en maakt gebruik van dezelfde hydraulieke systemen als die van het trilblok. Of het nu betonpalen of houten palen zijn, wij krijgen ze eruit.

Meer over palen trekken
2013 04 03 13.31.35 420x236 1

Fluïderen

Met deze techniek wordt er tijdens het gecontroleerd toevoegen van een geringe hoeveelheid water in de ondergrond aan het water bepaalde materialen toegevoegd. Er is een tweetal toevoegmiddelen ontwikkeld:

  • Glijmiddel op basis van bentoniet. Dit product is door een speciale behandelmethode geschikt gemaakt om toe te voegen via een hogedrukpomp. De sloten en de damwandplank worden hierdoor gesmeerd. De smering valt na het inbrengen weg zodat de kleefwerking van de damwand wordt gegarandeerd. Het glijmiddel is binnen een project toegepast en de werking is bewezen.
  • Het tweede biologisch afbreekbare toevoegmiddel laat de cohesie tussen zand wegvallen. Hierdoor kan de fluïdatie dieper in de bodem doordringen. Wat wij hiervoor als middel gebruiken kunnen wij uiteraard niet vertellen.
Meer over Fluïderen
dscn6191 420x236 1

Dijkversterkingen

Het bedenken van innovaties voor dijkversterkingen behoort tot één van de prioriteiten binnen De Koning Constructie en Gebr. De Koning. Er is een tweetal technieken door ons ontwikkeld waarmee piping onder dijken wordt voorkomen. Daarnaast wordt er fundamenteel onderzoek gedaan naar diverse constructies in dijken. Hoe gedragen dergelijke constructie zich en welke constructies zijn relevant om toe te passen. Dit is een lopend proces.

Gebr. De Koning is altijd voorloper geweest op het gebied van trillingsvrije technieken. Silent piling, druktechniek, resonantietechniek en boren staan voor ons aan de orde van de dag. Binnen dijkversterkingen komen deze technieken volledig tot zijn recht. Daarnaast heeft het ingenieursbureau De Koning Constructies diverse producten ontwikkeld. Deze producten maken het ontwerp en de realisatie van dijkversterkingen kostvriendelijker, meer omgevingsbewust en veiliger. Wij zijn een partij die de verbinding tussen ontwerp en realisatie als geen ander kan leggen.