Bouwkuip damwand - Gebr. de Koning
blocked divider
grondkerende constructies

Grondkerende constructies

Ruimte scheppen

GRONDKERENDE CONSTRUCTIES

Gebr. De Koning is dé specialist in complete bouwkuipen en andere grondkerende constructies. Hiermee spelen we in op een belangrijke trend van de afgelopen jaren: ondergronds bouwen.

Want door ruimtegebrek worden wegen, leidingen, spoor en parkeergarages steeds vaker onder de grond gebouwd. Om dergelijke bouwwerken met een hoog rendement veilig te kunnen bouwen, wordt vaak voor een bouwkuipconstructie gekozen. Wij kunnen deze in eigen beheer ontwerpen en uitvoeren, zodat het ontwerp naadloos aansluit op de uitvoering. De fundering en het betonwerk van de te bouwen constructie kunnen hierbij ook in het pakket worden meegenomen.

Wij maken daarbij meestal gebruik van stalen damwanden. Deze zijn sterk, relatief eenvoudig aan te brengen, te verwijderen en opnieuw te gebruiken. En omdat we zelf een grote voorraad nieuwe en gebruikte damwandbuizen en andere benodigdheden op voorraad hebben, zijn we in staat snel en adequaat te reageren op de vraag van de klant.

Bekijk onze projecten
Contact opnemen
 • Bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Bouwkuip damwand - Gebr. de Koning
 • Complete bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Damwand drukken - Gebr. de Koning
 • Kademuur vervangen - Gebr. de Koning
 • Dijkversterking Spui Oost - Gebr. de Koning
 • Dijkversterking Spui Oost - Gebr. de Koning
 • Terre Armee - Gebr. de Koning
 • Ontwerp damwandconmstructies - Gebr. de Koning
 • Trillingsarme technieken - Gebr. de Koning

Welke disciplines beheersen wij binnen Civiele betonwerken?

Ondergronds bouwen heeft afgelopen jaren een grote vlucht genomen; ruimte is schaars in Nederland en wordt steeds schaarser. Het komt dus steeds vaker voor dat kelders, wegen, leidingen, spoor en parkeergarages onder de grond worden gebouwd. Om dergelijke bouwwerken met een hoog rendement veilig te kunnen bouwen, wordt vaak voor bouwkuipen gekozen.

Beste oplossing voor lage kosten
Gebr. De Koning beheerst alle facetten van het bouwkuip proces. Van ontwerp tot het verwijderen. Risicobeheersing is één van de belangrijkste onderdelen binnen het proces. Alleen op die manier kunnen de kosten laag worden gehouden. Graag zoeken we mét u naar de beste oplossing. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Wij beheersen:

 • Bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Bouwkuip - Gebr. de Koning
 • Bouwkuipen - Gebr. de Koning
 • Trillingsarm damwand plaatsen - Gebr. de Koning
 • Onderwaterbeton - Gebr. de Koning
 • Waterdichtheid damwandconstructie - Gebr. de Koning
 • Complete bouwkuip - Gebr. de Koning

Bent u op zoek naar een partij die tot de meest bepalende spelers behoort op het gebied van stalen damwand, dan bent u bij Gebr. de Koning aan het juiste adres. Wij zijn dè specialist op het gebied van ontwerpenverhuur, verkoop én het aanbrengen van stalen damwand constructies.

Ontwerp stalen damwand
Wij beschikken over een ingenieursbureau met uitgebreide kennis op het gebied van stalen damwand constructies. Onze kracht is dat we de theorie met de praktijk kunnen verbinden. Daarnaast acteren we als hoofdaannemer én onderaannemer. Hierdoor kunnen onze constructeurs een goed beeld schetsen van de mogelijke risico’s en kosten en wat dat als hoofdaannemer voor een project betekent. We kunnen de impact van de risico’s, het beheersen van de risico’s, de gevolgen in de praktijk en het effect ervan op de kosten, goed inschatten.

Aanbrengtechnieken stalen damwand
Voor het aanbrengen van stalen damwand zijn er grofweg twee aanbrengmethoden: trillingsarm met de hoogfrequente trilblokken met variabel moment en trillingsvrij door middel van drukken, silent piler of de resonantietechniek. Wij hebben beide technieken in huis en adviseren u daarover graag.

Elke situatie vergt een andere oplossing; voor elke situatie is er een type stalen damwandprofiel het meest geschikt. Meer weten welke oplossing voor u de beste is? Neem dan contact met ons op.

Wij beheersen:

 • ontwerp damwandconstructie
 • Stalen damwand - Gebr. de Koning
 • Funderingssystemen - Gebr. de Koning

Rondom infrastructurele werken wordt vaak een steil talud toegepast, om ruimte te besparen. Gewapende grond kan hierbij een goede oplossing zijn, omdat deze in staat is de diverse krachten op te vangen.

Techniek
Een grondmassief kan in principe grote drukspanningen overbrengen, mits de grond de bijbehorende schuifspanningen kan weerstaan. Door het opnemen van horizontale wapeningslagen in de grond, kan het grondmassief aanzienlijk grotere schuifspanningen opnemen. Hierdoor wordt niet alleen verhinderd dat het massief bezwijkt door verschuiving, maar ook de vervorming van het massief wordt beperkt. Als bodemspecialist kunnen wij u op dit terrein uitstekend van dienst zijn. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wij beheersen:

 • Terre Armee - Gebr. de Koning
 • Terre Armee - Gebr. de Koning
 • Terre Armee - Gebr. de Koning

Een berlinerwand is een grondkerende constructie opgebouwd uit stalen H of I profielen en houten, betonnen planken of stalen platen. De berlinerwand wordt vooral toegepast als grondkering bij ondiepe bouwputten en beschoeiingen.

In de vorm van een beschoeiing is de berlinerwand een permanente grondkering
Het grote voordeel van een berlinerwand is zijn flexibiliteit. De wand kan eenvoudig worden aangepast aan de omstandigheden en de situatie van de bouwput.

Voordelen
• Een berlinerwand vergt niet veel ruimte
• De wand is met eenvoudige hulpmiddelen op te zetten
• Het is een goedkope, flexibele oplossing, als er geen ruimte is voor een talud
• Flexibel
• De materialen kunnen worden hergebruikt
• Eventueel trillingsvrij

Nadelen
• De grondkering is niet waterdicht
• Niet geschikt voor diepe bouwputten
• Geringe stijfheid

Wilt u meer informatie over deze of andere grondkerende constructies, neemt u gerust contact met ons op!

 • Renovatie binnenstedelijke kademuur - Gebr. de Koning
 • Renovatie binnenstedelijke kademuur - Gebr. de Koning

“Snel maatwerk in het werk of geprefabriceerd, u vraagt en wij leveren.”

André Schijvenaars – Chef timmerwerkplaats

Civiele Betonwerken

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistellingen voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.