Als onderaannemer voor Dura Vermeer Infra Regio Zuid-West brengt Gebr. De Koning trillingsarm damwanden aan langs de oever aan de Willem van der Veldenweg te Leimuiden.

De waterkering waar deze weg op ligt voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom moet deze kering versterkt worden. De Willem van der Veldenweg vormt de oostelijke waterkering van de Grote en Kleine Heilige Geestpolder. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met de Vriezenweg tot aan de Drecht. Het totale traject is ongeveer 1,2 km lang.

De werkzaamheden die moeten worden verricht om de dijk aan de huidige veiligheidsnormen te laten voldoen bestaan uit het deels vervangen van de beschoeiing door stalen damwanden, het aanbrengen van kleikisten en het ophogen van de waterkering. In de uitvoering wordt er rekening gehouden met overlast voor de aanwonenden en bedrijven binnen het gebied. Deze blijven continue bereikbaar. Gezien de krappe werklocatie is het de uitdaging om hier voor alle omwonenden maatwerk te bieden.

Om te voorkomen dat de stalen damwanden de grondwaterstanden zullen beïnvloeden en uitdroging van de veenkade zal plaatsvinden, zal onder het gemiddeld boezemniveau een doorvoer in de damwandconstructie worden aangebracht met een irrigatieleiding.

Als laatste wordt het geheel afgewerkt met een stalen afdekprofiel. Zo hoeven de bewoners langs deze weg voorlopig geen angst voor natte voeten te hebben en kan de waterkering weer jaren mee.

  • Leimuiden damwand 5
  • Leimuiden damwand 4
  • Leimuiden damwand 1
  • Leimuiden damwand 3
  • Leimuiden damwand 2