Funderingswerken - Gebr. de Koning
blocked divider
funderingswerken

Funderingswerken

Grondig vakmanschap

FUNDERINGSWERKEN

Eén van de hoofdactiviteiten van Gebr. de Koning is het aanbrengen van funderingsconstructies. Al sinds 1962 zijn we actief in deze tak van sport waarin we een grote specialistische kennis hebben opgebouwd. Bij de beton- en waterbouwkundige werken komt deze kennis regelmatig van pas. Ook collega-aannemers maken hier regelmatig gebruik van door funderingswerkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

Gebr. de Koning heeft een modern machinepark en past de nieuwste technieken toe bij heiwerken op land én water en bij het maken van damwandconstructies inclusief het ontwerp. Voor het aanbrengen van de damwanden beschikken we, behalve over elektrische en moderne hoogfrequente hydraulische trilblokken, ook over een drukmachine om trillingvrij te werken. Op het gebied van het toepassen van de resonantietechniek zijn we koploper.

De vele tonnen stalen damwanden, voor zover deze niet op de projecten zijn ingezet of verhuurd zijn, liggen in opslag op het terrein in Papendrecht. Hier is ook de goed geoutilleerde onderhouds- en constructiewerkplaats te vinden waar Gebr. De Koning alle voorkomende werken t.b.v. stalen damwandconstructies en buispalen maakt. Daarnaast worden hier stalen onderdelen voor bruggen of steigers gemaakt.

Bekijk onze projecten
Contact opnemen
 • Funderingssystemen - Gebr. de Koning
 • Verankering - Gebr. de Koning
 • Verankering - Gebr. de Koning
 • Slotverklikking - Gebr. de Koning
 • Trillingsarme technieken - Gebr. de Koning
 • Complete bouwkuip damwand - Gebr. de Koning

Welke disciplines beheersen wij binnen Civiele betonwerken?

Wij zijn in Nederland ‘gezegend’ met een slappe tot zeer slappe bodem. Dat betekent dat voor praktisch alle bouwwerken van enige omvang een fundering nodig is. Het is een werkterrein waar wij als geen ander uitstekend op thuis zijn. Op het gebied van eenvoudige tot complexe funderingsconstructies hebben wij u dan ook veel te bieden. Zowel theoretisch als praktisch. Zo hebben we behalve een brede ontwerpkennis van een groot aantal funderingsconstructies, meerdere eigen funderingstechnieken in huis.

Machinepark
Wij beschikken over een uitgebreid en flexibel machinepark voor het aanbrengen van betonnen en stalen damwandstalen buispalen, betonnen heipalen en paalsystemen gebaseerd op de resonantietechniek. Ons machinepark bestaat uit diverse heistellingen, drukmachine/drukstelling en een grote verscheidenheid aan heiblokken en trilblokken.

Trillingsvrij
Daarnaast zijn we specialist en pionier in de resonantietechniek waarop een aantal trillingsvrij aan te brengen paalsystemen zijn gebaseerd. In zee met een specialist waarop u kunt bouwen? Neem dan contact met ons op.

Wij beheersen:

 • palen aanbrengen resonantie petrochemie
 • Funderingssystemen - Gebr. de Koning
 • Funderingssystemen - Gebr. de Koning
 • Funderingssystemen - Gebr. de Koning
 • Dijkversterking Spui Oost - Gebr. de Koning
 • resonantietechniek resonator damwand trillingsvrij 500 x 380

Om je specialist te mogen noemen moet je alles weten van de diverse technieken die bij funderingswerken komen kijken. Gebr. De Koning is altijd uw inventieve en innovatieve partner. Voor iedere situatie bedenken we een oplossing op maat. Daarnaast hebben wij een groot aantal technieken ontwikkeld die wij kunnen toepassen.

Soms zijn minder voor de hand liggende technieken nodig om een optimaal resultaat te behalen. Wilt u wat weten over onze bijzondere speciale technieken neemt u dan contact met ons op.

Wij beheersen:

Fluïderen - Gebr. de Koning

Bij het opstarten en stopzetten van een eenvoudig trilblok ontstaan trillingen in de omgeving op het moment dat de eigen frequentie van de grond wordt gepasseerd. Dit wekt negatieve trillingen op in de grond, waardoor er mogelijke schade kan ontstaan. Om deze schade te voorkomen kunnen hoogfrequente trilblokken met variabel moment worden ingezet. Hierbij wordt na het passeren van de eigen frequentie van de bodem, overgeschakeld naar het maximale excentrische moment. Waardoor trillingen in de bodem zoveel mogelijk worden voorkomen. Welk trilblok, met welke slagkracht, het meest geschikt is voor uw werkzaamheden, hangt onder meer af van het in te brengen funderingselement, de grondomstandigheden en het al dan niet aanwezig zijn van directe bebouwing.

Gebr. De Koning maakt gebruik van deze hoogfrequente variabel moment trilblokken, waarvan de trilfrequentie niet in het gebied komt van de eigen frequentie van de meeste bouwwerken. Dit maakt het mogelijk om stalen damwand in veel gevallen door middel van trillen in de buurt van gebouwen aan te brengen. Eenvoudige trilblokken zijn enkel geschikt voor werkzaamheden buiten bebouwd gebied of bij het trekken van betonnen en houten palen.

 • Trillingsarme technieken - Gebr. de Koning