Waterbouwkundige werken - Gebr. de Koning
blocked divider

Duurzaam ondernemen gebr. de koning

onze CO2 doelstellingen

AFMEERVOORZIENINGEN

Gebr. de Koning is een innovatieve allround aanpakker van civiele bouwprojecten op de grens van land en water. Dat is in het geval van afmeervoorzieningen bijna letterlijk te nemen.

Ontwerp en realisatie

Voor het ontwerpen en de realisatie van afmeervoorzieningen zoals steigerconstructies, vast gefundeerd of drijvend, remmingwerken en meerpalen hebben wij de beste deskundigen in huis. Met onze kennis en kunde tillen we ook dergelijke projecten naar een hoger niveau. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Directieverklaring – CO2 doelstellingen

Gebr. De Koning realiseert duurzame bedrijfsvoering door een bewustwordingsproces rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het eerste Carbon Footprint rapport dat we hebben opgesteld, beschrijft de volledige CO2-inventarisatie over het jaar 2008. Dit is echter het begin van een bewustwordingsproces rondom de huidige CO2-uitstoot. Voor Gebr. De Koning liggen er veel mooie kansen in de bijdrage die we kunnen leveren voor onze opdrachtgevers in het kader van productontwikkeling en business development; hiermee kunnen we tevens een significante bijdrage leveren aan de CO2-reductie binnen onze sector.

Als organisatie vinden wij het van belang een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke discussie. Dit doen we vanuit onze eigen organisatie Gebr. De Koning. Gebr. De Koning heeft in eigen beheer groot materieel draaien, waarmee zij al innoverende CO2-reductie programma’s opstart. De grootste CO2-reductie creëren we door het aanpassen van ons inkoopbeleid en anders om te gaan met woon-werk -en werk-werk verkeer, door bijvoorbeeld het carpoolen en het gebruik van ‘schonere’ auto’s. Daarnaast letten we op het energieverbruik in onze vestiging: bijvoorbeeld toepassen groene stroom en het efficiënt gebruik van papier en gas en brandstoffen.

Duurzaamheid is voor Gebr. De Koning geen nieuw fenomeen; we zijn al een aantal jaren bezig, enerzijds met de duurzaamheid van de eigen organisatie en anderzijds om duurzame producten in de markt aan te bieden. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de bewustwording om op een zorgvuldige wijze met het milieu om te gaan.

ProRail heeft door het invoeren van de CO2-prestatieladder dit proces versneld.

Voor ons is het een uitdaging om duurzaamheid en dus ook CO2-reductie meetbaar te maken. Wat levert het op en wat mag het kosten? Wat mag duurzaamheid uiteindelijk kosten en weegt het dan nog op wat het aan CO2-reductie oplevert? De inzichten in ons huidige CO2-uitstoot worden verkregen vanuit een inventarisatie, die vanuit de CO2-prestatieladder tenminste halfjaarlijks wordt gedaan. De resultaten zijn te vinden in de rapporten die op deze website zijn gepubliceerd.

Binnen de afwegingen die we in de organisatie maken zoals kosten, efficiëntie en veiligheid, is duurzaamheid een aspect dat erbij is gekomen. Het gaat uiteindelijk om een balans tussen deze onderwerpen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf en neem daarin je eigen verantwoordelijkheid. Als iedereen daar bewust mee bezig is, wordt het maatschappelijk draagvlak vergroot en zul je zien dat men bereid is te investeren in de industrie waar de grote rendementen zijn te behalen.

De eerste stappen om duurzaamheid te kwantificeren zijn gezet: de Carbon Footprint van onze CO2-uitstoot en de middelen om deze meetbaar te reduceren. Daarnaast zijn we actief in het opstarten en deelnemen van CO2 reducerende projecten.

Directie Gebr. De Koning