Dinsdag 3 november 2020, is de Basisovereenkomst getekend voor het project Stenendijk te Hasselt. De aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Stenendijk bestaat uit: Ploegam BV, Dura Vermeer en Gebr. De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg B.V. en Giken Europe B.V. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en TAUW Group. De aannemerscombinatie zal voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta de Stenendijk waterveilig maken door middel van het aanbrengen van damwanden met behoudt van de monumentale muur.